STIFTELSEN
VEDTEKTER
STYRET
STYREMØTER
SØKNADER

STIFTELSENSTIFTELSEN FOR STORE KULTURANLEGG I KRISTIANSAND HAR DELT UT SINE SISTE MIDLER OG ER BESLUTTET AVVIKLET

Den 7. mai 2010 vedtok Kristiansand kommunes Energiverkstiftelse ��" Cultiva å etablere Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand gjennom en fisjon.

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til store kulturanlegg i Kristiansand.

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 200.000 og annen egenkapital på stiftelsestidspunktet på kr 349.800.000. Denne kapitalen skal brukes til å gi økonomisk støtte til store kulturanlegg i kommunen.

Stiftelsen har et eget, selvstendig styre som står ansvarlig for tildelingen av midlene.KONTAKT // KNUT DANNEVIG // TLF 905 18 738 // Design // meogdu.no