STYRET

HJEM

STYRETSolveig Varnes Solbakken
Leder av avviklingsstyret

Pensjonist. Tidligere bl.a. regiondirektør i Entra Eiendom AS og statssekretær i Barne- og Familiedepartementet.
Knut Dannevig


Innleid forretningsfører for avvikling av stiftelsen.
KONTAKT // KNUT DANNEVIG // TLF 905 18 738 // Design // meogdu.no