SØKNADER
RETNINGSLINJER
INNVILGEDE
GALLERI

HJEM

INNVILGEDE 
Panoramatribune - "Teateret"
Kongensgate 2 Kristiansand AS fikk på styremøte 05.04.17 tildelt kr 1 mill som tilskudd til panoramatribune til Biscenen i forbindelse med oppussing og oppgradering av "Teateret".
 
Pistolskytebane ved Farvannet
På styremøte 08.02.17 ble det vedtatt å bevilge kr 2.000.000 til Kristiansand Garnisons pistolklubb og Kristiansand pistolklubb som delfinansiering av pistolskyteanlegget ved Farvannet.
 
Rulleskiløype/flerbruksløype Flekkerøya
Flekkerøy Idrettslag fikk på styremøte 24.11.16 tildelt kr 1.000.000 til finansiering av rulleskibane/flerbruksanlegg på Flekkerøya.
 
«LÅVEN» ved Thaulows hus, BRAGDØYA
Styret bevilget 15.04.16 kr 500.000 til Bragdøya kystlag til gjenreising av «Låven» ved Thaulows hus på Bragdøya, byggetrinn 1.
 
REKRUTTERINGSHOPPBAKKE KLAPPANE
På styremøte 31.03.16 ble det bevilget et tilskudd på kr 75.000 til Oddersjaa Ski- og Skiøteklubb til finansiering av rekrutteringshoppbakke ved det eksisterende hoppanlegget i Klappane.
 
TRENINGSROM OG BÅTHALL – GILLSVANN KAJAKKANLEGG
Kristiansand kajakklubb fikk på styremøte 24.02.15 tildelt kr 400.000 til finansiering av nybygg ved Gillsvann kajakkanlegg. Nybygget skal inneholde treningsrom og båthall.
» Les mer om prosjektet her
 
AMMUNISJONSJERNBANEN – KANONMUSEET PÅ MØVIK
Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum fikk på styremøte 24.02.15 innvilget et tilskudd på kr 1.000.000 til rehabilitering av ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet på Møvik.
» Les mer om prosjektet her
 
Kongress- og kultursal - Kvartal 42
Kristiansand Kongressenter AS fikk på styremøte 10.04.14 innvilget et tilskudd på kr 1 mill til finansiering av lyd- og bildeanlegg i kongress- og konsertsalen i det planlagte kongressenteret i Kvartal 42.
» Les mer om prosjektet her
 
Aktivitetsbygg/museumshavn - Nodeviga
På styremøte 07.01.14 fikk Vest-Agder-museet innvilget kr 4,5 mill til finansiering av aktivitetsbygget som skal reises ifm museumshavna i Nodeviga på Odderøya.
» Les mer om prosjektet her
 
Påbygg for prøvesaler - Kilden teater- og konserthus
Kilden TKS IKS fikk på styremøte 12.09.13 innvilget en søknad på kr 7 mill som toppfinansiering av prosjektert påbygg på taket til teater- og konserthuset. Påbygget skal primært romme prøvesaler.
 
Sandvolleyballanlegg-Gimle
Kristiansand Sandvolleyballklubb ble på styremøte 11.06.13 innvilget et tilskudd på kr 600.000 til finansiering av innendørs sandvolleyball anlegg på Gimle. Tilskuddet var betinget av at Kristiansand kommune, eller andre, bevilger et beløp på kr 900.000.

» Les mer om prosjektet her
 
Domkirkeorgel
Kristiansand Domkirke Menighetsrådet fikk på styremøte 06.03.13 innvilget kr 500.000 til finansiering av nytt orgel i Domkirka.
» Les mer om prosjektet her
 
Kristiansand folkebibliotek
Kristiansand folkebibliotek fikk på styremøte 06.03.13 innvilget et tilskudd på kr 4.500.000 til innvendig ombygging, innredning og utsmykning av "fornyet bibliotek" iht bibliotekplanen. Det forutsettes at Kristiansand kommunen finansierer den øvrige del av fornyelsen.
» Les mer om prosjektet her
 
BARNAS KUNSTMUSEUM
På styremøte 06.03.13 fikk Sørlandets kunstmuseum tildelt et tilskudd på kr 1.650.00 til etablering av "barnas kunstmuseum" som skal bygges i kunstmuseets eksisterende bygg.
» Les mer om prosjektet her
 
FESTNINGSMURER ODDERØYA
HKH Kronprinsregent Fredriks laug av 1788 fikk på styremøte 06.03.13 innvilget et tilskudd på kr 500.000 til gjenoppbygging av de gamle festningsmurene rundt Festningsplassen på Lasaretthøyden, Odderøya.
 
LEIRDUEBANEANLEGG
I styremøte 06.03.13 fikk Kristiansand Jeger- og Fiskerforening innvilget kr 2.300.000 som tilskudd til finansiering av leirduebaneanlegg på Fravannet Skytebane. Anlegget omfatter 2 leirduebaner med overbygg, stevnekontor, flomlys og sportinganlegg.
» Les mer om prosjektet her
 
TENNISANLEGG
Kristiansand Tennisklubb fikk på styremøte 06.03.13 innvilget et tilskudd på kr 3.905.000 til finansiering av 3 tennishaller, 3 nye utendørsbaner og nytt idrettshus v/ Kristiansand stadion.
» Les mer om prosjektet her
 
Aquarama
På styremøte 25.10.11 vedtok styret å bevilge kr 6 millioner til Kristiansand kommune som tilskudd til finansiering av faste installasjoner og utstyr for bruk i arrangementshallen og idrettsbadet i Aquarama. Søker skal selv prioritere bruken av tilskuddet innenfor de postene som er spesifisert i søknad datert 20.10.11.
» Les mer om prosjektet her
 
Curlinghallen - Idda Arena
Styret besluttet 12.04.11 å bevilge et tilskudd på kr 4,6 millioner til Curlinghallen i Idda Arena.
Av bevilgningen er kr 4 millioner ment å dekke andel av byggekostnaden for Curlinghallen, mens kr 600.000 er tiltenkt å dekke direkte curlingrelatert utstyr som steiner, koster, sko, isprepareringsmaskin etc.

» Les mer om prosjektet her
 
Kilden teater- og konserthus
Den 29. oktober 2010 besluttet styret å innvilge kr 312 millioner til Kilden TKS IKS.
Kr 292 millioner skal gå til finansieringen av selve bygget, mens Kr 20 millioner er øremerket for enkelte tilleggsinstallasjoner som Kilden IKS vil prioritere selv.


» Les mer om prosjektet her
KONTAKT // KNUT DANNEVIG // TLF 905 18 738 // Design // meogdu.no